Vertraging is de weg vooruit. Sta stil bij wat jou motiveert!!

Vertraging is de weg vooruit. Sta stil bij wat jou motiveert!!

Door Rutger Gevers Deynoot

Een zeer treffend essay over stress en geluk afgelopen zaterdag (6 juli 2019) in NRC Handelsblad, van Wouter Beekers. Er is veel welvaart en geluk, maar tegelijkertijd kampt tien tot vijftien procent van de werkenden met overspanningsklachten. In dit blog een korte reflectie en link naar het essay.

We worden een product van het leven waarin we groot gebracht worden en/of verzeild raken. Van jongs af aan worden we, wellicht onbedoeld, gestuurd. Door ouders, vrienden, school, sportclubs, media, etc. Veel kinderen kiezen een studie die lijkt op wat familieleden gedaan hebben of vrienden gaan doen. Na je studie kies je een baan. Aan de keuze kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen, maar zelden omdat de baan écht past bij wat jou plezier en voldoening geeft. En vervolgens denderen we door, de enige weg is vooruit en wel met grote vaart. We denderen door totdat we op een kruispunt staan;

  • Is dit wel echt wat ik wil?
  • Past de missie van deze werkgever wel bij mij?
  • Doe ik echt wat ik leuk vind?
  • Haal ik voldoening uit mijn werk?
  • Heb ik voldoende tijd voor andere zaken die ik belangrijk vind?

Veel Nederlanders gaan twee keer per jaar naar de tandarts voor controle. Maar met regelmaat stil staan bij de vraag hoe je functioneert in je werk (en privé) doen we (nog) niet voldoende.

Werkgevers zouden er veel baat bij hebben om dit proces te faciliteren. Dit kan door bijvoorbeeld motivatiespecialisten van MOtAM in te schakelen. Maar het kan ook door leidinggevenden te trainen meer naar intrinsieke motivatie van medewerkers te kijken. Om niet alleen te bespreken of de taakstellingen behaald zijn en te spreken over wat er minder goed gaat. Nee, om juist met regelmaat te spreken over hetgeen iemand plezier en voldoening geeft in zijn of haar werk, om op die manier taken, rollen, onderwerpen, etc. steeds meer aan te laten sluiten bij de intrinsieke motivatie. Want intrinsiek gemotiveerde medewerkers worden bevlogen medewerkers en bevlogen medewerkers zijn productievere medewerkers! M.a.w. de ROI (return on investment) van medewerkers gaat omhoog door aandacht voor intrinsieke motivatie!!

De essentie van dit essay sluit aan bij een van de redenen van het bestaan van MOtAM. Sta stil bij wie je bent, wat jou plezier en voldoening geeft. Neem de tijd om jouw intrinsieke motivatie te analyseren. En kijk daarná pas naar je ambitie (en die van je werkgever).

“Wie zijn zelfbeeld baseert op productie, bouwt een wankel fundament.”

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/05/vertraging-is-de-weg-vooruit-a3966278

Lees meer
Welk spel speelt jouw werkgever? Het eindige of oneindige spel?

Welk spel speelt jouw werkgever? Het eindige of oneindige spel?

Door Rutger Gevers Deynoot

Het eindige spel wordt gespeeld met als doel om te winnen en gaat dus uit van winnaars en verliezers. Het oneindige spel heeft als doel het spel gaande te houden. Winst is geen doel op zich, maar een randvoorwaarde om in het spel te blijven. Er zijn bekende en onbekende spelers, de omstandigheden en regels veranderen voortdurend en de spelers moeten zich steeds opnieuw aanpassen. Simon Sinek schrijft erover in zijn nieuwe boek “The infinite game” en Ben Tiggelaar had daar afgelopen zaterdag een goede column over in de NRC.

Lees meer
De kracht van kwetsbaarheid en motivatie

De kracht van kwetsbaarheid en motivatie

Door Christel Isphording

Een mooi verhaal over het werk als motivatiecoach van Jarst Frans, Ernest van Hezik, Hanneke de Koningh en Marieke Relyveld op ISK-school Het Gooi, waaruit blijkt dat het MotivatieKompas ook een universeel instrument is.

Wat hebben leerlingen van 12 tot 17 jaar uit Afghanistan, Hongarije, Syrië, Brazilië, Senegal en Polen met elkaar gemeen? Zij vinden elkaar in hun enthousiasme, kwetsbaarheid en intrinsieke motivatie, als ze op zoek gaan naar die dingen waar zij trots op zijn en waar ze al het andere door vergeten.

Lees meer