Duurzame inzetbaarheid

Het beleid van de overheid is erop gericht werknemers langer aan de slag te houden.

Van organisaties wordt verwacht dat zij daar een actieve bijdrage aan zullen leveren door te zorgen voor een beter arbeidsklimaat. Te vaak nog wordt dit vertaald naar maatregelen die alleen oudere werknemers ten goede komen. Terwijl het juist kansen biedt om voor alle werknemers betere omstandigheden te creëren. Zeker als er prioriteit wordt gegeven aan persoonlijke ontwikkeling en werkplezier. Dat leidt automatisch tot minder ziekteverzuim, een stijging van de arbeidsproductiviteit en een duurzame inzet.

Dat dit hand in hand kan gaan met minder werkuren of een andere taakverdeling hoeft helemaal geen probleem te zijn. Zolang er maar goed overleg plaats vindt.

Duurzame inzetbaarheid - MOtAM

MOtAM heeft speciale programma’s in huis en werkt graag mee om gericht beleid te ontwikkelen. Het helpt medewerkers met plezier te blijven werken ofte kiezen voor een baan die beter bij hen past, al dan niet binnen de eigen organisatie. Zodat werkgever en werknemer duurzaam en met plezier van elkaar gebruik blijven maken.

Meer informatie?