Stresspreventie

We vragen steeds meer van onze werknemers. Maar de enige echte vraag wordt veel te weinig gesteld: Haal je (nog) wel plezier uit je werk?

Bij MOtAM kijken we niet naar wat iemand allemaal moet, kan of niet kan, maar wat diegene eigenlijk plezier en voldoening geeft. En wat iemand nodig heeft om optimaal te kunnen presteren. Zo heeft de een iets meer autonomie nodig dan de ander. En wat voor de een stimulerend werkt, zal door een ander als betuttelend ervaren worden. Kennis over iemands autonome motivatie is van groot belang om stress te voorkomen en bevlogenheid te vergroten.

Motivatie onderzoek helpt daarbij en geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Passen de taken bij de intrinsieke motivatie?
  • Past de rol?
  • Werkt de stijl van leidinggeven stimulerend?
  • Is de omgeving motiverend?
  • Wordt er een beroep gedaan op motiverende vaardigheden?
  • Wordt het werk als interessant ervaren?

Stresspreventie - MOtAM

Uiteindelijk resulteert het onderzoek in een gericht advies over wat aangepast moet worden om tot stressreductie- of preventie te komen.

Meer informatie?