Opleiding MotivatieKompas®Coach

Ontwikkel uzelf als MotivatieKompas®Coach

Wellicht de mooiste investering in uzelf én anderen: de opleiding tot MotivatieKompas® Coach.

Door gebruik te maken van het MotivatieKompas® programma leert u jongeren en volwassenen bewust te worden van hun intrinsieke motivatie. Aan de hand van die kennis helpt u hen bij het maken van de juiste keuze voor stage, profiel, vervolgstudie en beroepsrichting. Voor u betekent het dat u intensief getraind zult worden op interviewtechnieken. Een verrijkende ervaring, omdat u op een wezenlijk andere manier leert kijken en communiceren naar de jongeren en volwassenen die u gaat begeleiden.

De opleiding brengt u verder

Een opleiding tot MotivatieKompas® Coach levert u veel praktische kennis (onder andere in de SIMA® methode) en vaardigheden op.

U vergroot uw coachende vermogen en krijgt alle tools aangeboden om de dialoog met uw cliënt te versterken. De stimulans die hiervan uitgaat motiveert scholieren of studenten om meer uit zichzelf te halen en talenten te benutten. Ook wordt u bewuster van wat u persoonlijk drijft. Tijdens de opleiding werkt u namelijk aan uw eigen MotivatieKompas®. Zo ervaart u daadwerkelijk wat de methodiek voor iemand kan betekenen.

Certificering maakt van u een complete coach. U bent bevoegd om MotivatieKompas® programma’s op te zetten en cliënten individueel te begeleiden. Voor jongeren en volwassenen die een gemotiveerde stage, profiel, studie- of beroepskeuze willen maken, bent u de trainer die plannen op maat kan bieden.

Wie kan MotivatieKompas®Coach worden?

Iedereen die jongeren en volwassenen wil helpen meer zelfkennis op te doen kan de opleiding volgen. De opleiding is erg geschikt voor docenten, mentoren of decanen en voor studie- en loopbaanadviseurs van hogescholen en universiteiten. Om deze materie goed te kunnen doorgronden is minimaal hbo-niveau gewenst. 

Data opleidingen 2018

7 en 14 december 2018 Den Bosch 

Het programma

De opleiding bestaat uit 2 delen, waarin de onderstaande onderwerpen aan bod komen:

Deel 1: Groepsdeel Training MotivatieKompas®

Kennismaking met SIMA®-methode

 • Theoretische achtergrond/basiskennis.
 • methode als hulpmiddel bij zelfinzicht en kiezen/(studiekeuze)proces jongeren en volwassenen.


MotivatieKompas® programma’s

 • Kennismaken met de werkboekjes Profiel kiezen met MotivatieKompas®, Studie kiezen met MotivatieKompas® en Toekomst kiezen met MotivatieKompas®.
 • Introductie van de digitale programma’s.
 • Persoonlijke motivatie als kompas.
 • Zelf werken met Toekomst kiezen met MotivatieKompas® en opstellen van het eigen MotivatieKompas®.

Zelfontwikkeling/zelfinzicht (reflectie)

 • Inzicht in uw eigen motivatie

Interpersoonlijke en pedagogische competenties

 • Een andere manier om jongeren en volwassenen te leren kennen.
 • De MotivatieKompas® interview techniek (o.a. doorvragen, ruimte bieden).
 • Prettige omgeving creëren voor optimaal interview en gesprek.
 • Op gemak stellen en feedback geven.
 • Jongeren en volwassenen aansturen door middel van hun intrinsieke motivatie.
 • Zelfvertrouwen stimuleren bij jongeren en volwassenen.
 • Jongeren en volwassenen helpen om zelfstandiger te functioneren en ze verantwoordelijk te maken voor hun eigen handelen.

Competentie in reflectie en ontwikkeling

 • Ervaring opdoen met het feit dat personen zichzelf én hun gemotiveerde gedrag leren kennen door te kijken naar ‘enjoyable achievements’.

De training duurt twee dagen, verspreid over twee weken.

De training wordt verzorgd in Den Bosch of Utrecht of, indien gewenst, in-house op een (onderwijs)instelling zelf. De groep wordt altijd klein gehouden zodat iedereen ruim voldoende aandacht krijgt.

Deel 2: Individueel deel - Supervisie en certificering

Na de groepsopleiding werkt u individueel verder met drie proefpersonen, onder begeleiding van een gecertificeerd MotivatieKompas® Supervisor. U maakt een geluidsopname van de interviews en stuurt deze op naar de trainer, samen met de ingevulde analyse en het MotivatieKompas®. Vervolgens brengt u telefonisch en/of schriftelijk verslag uit van de begeleidings- en eindgesprekken. Na het voltooien van het MotivatieKompas® programma met de proefpersonen geeft de gecertificeerde MotivatieKompas® Supervisor feedback op de geluidsopname en de verschillende gesprekken. Uw werk met de derde proefpersoon geldt als testcasus. Bij een positieve beoordeling wordt u gecertificeerd als MotivatieKompas® Coach.

Duur van de opleiding

Het groepsdeel van de training MotivatieKompas® duurt 2 dagen. Voor de supervisie en de certificering moet rekening gehouden met ongeveer 10 uur per proefpersoon, dus 30 uur totaal. De sessies worden verzorgd in Den Bosch of Utrecht of, indien gewenst, in-house op een (onderwijs)instelling zelf. De training gaat van start als er minimaal 3 aanmeldingen zijn. De data van de opleidingen staan vermeld op onze website.

Studiekosten

De kosten voor de opleiding zijn inclusief: tweedaagse training met lunch en consumpties, werkmateriaal, het boek “ De kracht van motivatie ” (of: “Genieten van je werk…hoezo?” ), studiemateriaal, supervisie en certificering tot MotivatieKompas ® Coach. Het tarief van de opleiding bedraagt € 1.400,-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.

Doorlopende kosten

Als sublicentiehouder van MotivatieKompas® Coach betaalt u jaarlijks € 275,-. Voor dat bedrag ontvangt u telefonische ondersteuning en heeft u tweemaal per jaar gratis toegang tot de SIMA® Inspiratiedagen. Daarnaast ontvangt u 5 MotivatieKompas® werkboekjes naar keuze. Additionele werkboekjes kunt u bestellen bij MOtAM. De prijs voor 1 standaard MotivatieKompas® werkboekje en individueel deelnemer certificaat € 20,- (inclusief BTW).

Wanneer u een eigen branding wil toevoegen aan het werkmateriaal berekenen we éénmalig € 500,- (inclusief BTW). U kunt deze vervolgens per 10 stuks bestellen tegen het standaard tarief.

Vragen?

Heeft u vragen, kan kunt u bellen of mailen naar info@motamcoaching.nl. Wij streven ernaar vragen binnen twee werkdagen te beantwoorden. Indien dit niet lukt, laten wij u binnen twee werkdagen weten wanneer u een antwoord kunt verwachten. Indien u wilt deelnemen aan een opleiding kunt u eveneens bellen of mailen. Graag ontvangen wij uw contactgegevens. 

Meer informatie?