Opleiding SIMA® Professional

Haal meer uit uzelf als SIMA® Professional

Jongeren en volwassenen individueel coachen is misschien wel het mooiste werk dat er is.

Als SIMA® Professional wordt u opgeleid om mensen te laten ontdekken wie ze zijn, waar hun drijfveren vandaan komen en wat hen uiteindelijk het meeste motiveert. U doet dat aan de hand van het SIMA ® MotivatieProfiel. Het stelt u in staat snel tot de kern te komen en inzichtelijk te maken waar uw cliënt daadwerkelijk door geraakt wordt. Uiteindelijk mondt dat uit in een gedetailleerde, schriftelijke rapportage dat helderheid biedt en richting geeft aan studiekeuzes en verdere loopbaanontwikkeling.

De SIMA®methodiek brengt u verder

Een opleiding tot SIMA® Professional levert u veel op.

Inzicht in uzelf, om te beginnen. Tijdens de opleiding werkt u namelijk aan uw eigen MotivatieProfiel. Zo ervaart u daadwerkelijk wat de methodiek voor iemand kan betekenen. Behalve verdieping biedt de cursus u ook verbreding. De kennis die u opdoet vergroot uw coachende vermogen en biedt alle tools om de dialoog met uw cliënt te versterken. Door MotivatieProfielen samen te stellen ‘leest’ u personen beter en heeft u de praktische kennis en vaardigheden om carrièreproblematiek effectiever op te lossen. Om u nog meer tools in handen te geven leert u tijdens de opleiding om de verkorte toepassing van de SIMA® methodiek te hanteren, het MotivatieKompas®. Daarmee bedient u cliënten die zelfredzamer zijn en minder intensieve begeleiding vragen.

Certificering maakt van u een complete coach. U bent zowel bevoegd om individuele SIMA® MotivatieProfielen te maken als om MotivatieKompas® programma’s op te zetten. Voor jongeren en volwassenen die hun persoonlijke talenten willen laten bloeien, bent u de trainer die plannen op maat kan bieden.

Wie kan SIMA®Professional worden?

Iedereen met een achtergrond als coach of manager kan de opleiding volgen. De ervaring die u heeft opgebouwd helpt om de SIMA® MotivatieProfiel te doorgronden en om er maximaal resultaat mee te behalen. Om deze materie goed te kunnen doorgronden is minimaal hbo-niveau gewenst. 

Data opleidingen in 2018

7, 12 en 14 december in Den Bosch

Het programma

De opleiding bestaat uit drie delen.

Deel 1: Persoonlijk SIMA® MotivatieProfiel

Om de kracht van het programma te ervaren doorloopt u eerst zelf de SIMA® methodiek onder begeleiding van een gecertificeerde SIMA® Professional. U krijgt een haarscherp beeld van uw eigen motivatie, uw kracht en uw beperkingen. Het eerste deel wordt afgesloten met gerichte opdrachten en persoonlijke reflectie op uw (leer)proces.

Deel 2: Driedaagse training in groepsverband

SIMA® introductie

 • Theoretische achtergrond/Basiskennis SIMA® methodiek.
 • SIMA® methodiek als hulpmiddel bij zelfinzicht en kiezen/(studie)keuzeproces

Aan de slag met MotivatieProfielen

 • Met behulp van oefeningen en een proefpersoon.

MotivatieKompas programma’s

 • Introductie MotivatieKompas voor studiekeuze- en beroepsrichting en MotivatieKompas voor profielkeuze.
 • Instructie MotivatieKompas ter ondersteuning van de keuze voor een studie- en beroepsrichting.

Zelfontwikkeling/zelfinzicht (reflectie)

 • Verbeteren van het inzicht in uw eigen motivatiebewustzijn.

Interpersoonlijke en pedagogische competenties

 • Contact maken met mensen door middel van open vragen.
 • Luisteren (onder andere doorvragen, ruimte creëren).
 • Prettige omgeving creëren voor optimaal interview en gesprek.
 • Op gemak stellen en feedback geven.
 • Mensen aansturen met gebruik van hun intrinsieke motivatie.
 • Zelfvertrouwen stimuleren bij jongeren en volwassenen.
 • Mensen helpen om zelfstandiger te functioneren en ze verantwoordelijk te maken voor hun eigen handelen.

Competentie in reflectie en ontwikkeling

 • Ervaring opdoen met het feit dat personen zichzelf én hun gemotiveerde gedrag leren kennen door te kijken naar ‘enjoyable achievements’.

Deel 3: supervisie en certificering

De opleiding wordt afgerond met vijf individuele trajecten met jongeren en/of volwassenen. De trajecten doorloopt u geheel zelfstandig, onder supervisie van een gecertificeerde supervisor van MOtAM.

Bij het werken met uw eerste twee proefpersonen maakt u een geluidsopname van het interview. Vervolgens stuurt u die op naar uw trainer, samen met het activiteitenformulier en het door u gemaakte concept MotivatieProfiel. De trainer geeft u feedback en suggesties, zodat u deze waar nodig kunt verwerken vóór u het conceptrapport naar uw cliënt stuurt. Daarna brengt u telefonisch verslag uit van het coaching gesprek. De actiestappen die de conclusie vormen van het eindgesprek stuurt u op en deze worden vervolgens telefonisch besproken. Ook het door uw cliënt ingevulde evaluatieformulier stuurt u op.

Bij de volgende twee deelnemerskrijgt u telkens na de analyse circa een half uur ondersteuning. Mocht u daar geen gebruik van willen maken dan vervalt dat. Aan het einde vanbeide trajecten stuurt u een kopie van de geplande actiestappen en het evaluatieformulier.

Uw werk met uw vijfde deelnemer geldt als testcasus. Hiervan zendt u de geluidsopnamen en het overige materiaal naar uw trainer om te worden beoordeeld. Bij een positieve beoordeling wordt u gecertificeerd als SIMA® Professional.

Duur van de opleiding

Deel 1: Het maken van uw persoonlijk SIMA® MotivatieProfiel.

Dit deel neemt ongeveer 11 à 13 uur in beslag:

 • een intakegesprek (1 uur) 
 • verhalen schrijven (4 uur) 
 • interview en analyse (3,5 uur) 
 • opdrachten/oefeningen (1 à 3 uur) 
 • eindgesprek (1,5 uur)

Deel 2: De training duurt drie dagen, verspreid over twee tot drie weken.

De sessies worden verzorgd in Den Bosch of Utrecht of, indien gewenst, in-house op een (onderwijs)instelling zelf. De groep wordt altijd klein gehouden zodat iedereen voldoende persoonlijke aandacht krijgt.

Deel 3: Supervisie en certificering.

Dit deel vindt plaats na de trainingsdagen, tijdens het zelfstandig begeleiden en coachen vanvijf deelnemers/proefpersonen binnen een tijdspanne van ca. 6 maanden.

Studiekosten

De kosten voor de opleiding zijn inclusief: het persoonlijk SIMA® MotivatieProfiel, driedaagse training met lunch en consumpties, werkmateriaal, het boek “ De kracht van motivatie”, studiemateriaal, supervisie/coaching en certificering voor SIMA® Professional. Het tarief van de opleiding bedraagt € 3.600,-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.

Doorlopende kosten

Als sublicentiehouder van SIMA® Nederland betaalt u jaarlijks € 720,-. Voor dat bedrag kunt u onbeperkt MotivatieProfiel rapportages maken en ontvangt u vijf MotivatieKompas® werkboekjes naar keuze. Daarnaast heeft u tweemaal per jaar gratis toegang tot de SIMA® Inspiratiedagen.

Additionele MotivatieKompas® werkboekjes kunt u bestellen bij MOtAM. De prijs voor 1 standaard MotivatieKompas® werkboekje en individueel deelnemer certificaat € 20,- (inclusief BTW).

Wanneer u een eigen branding wil toevoegen aan het werkmateriaal berekenen we éénmalig € 500,- (inclusief BTW). U kunt deze vervolgens per 10 stuks bestellen voor het standaard tarief, bij een lagere oplage wordt er een ander tarief gerekend.

Vragen?

Heeft u vragen, kan kunt u bellen of mailen naar info@motamcoaching.nl. Wij streven ernaar vragen binnen twee werkdagen te beantwoorden. Indien dit niet lukt, laten wij u binnen twee werkdagen weten wanneer u een antwoord kunt verwachten. Indien u wilt deelnemen aan een opleiding kunt u eveneens bellen of mailen. Graag ontvangen wij uw contactgegevens.

Meer informatie?